فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 71

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
نتیجه آزمون نیروی قرارداد شرکتی 1397/7/25
آگهي جذب نیروی قرارداد پزشک خانواده 1397/7/11
آگهي جذب نیروی شرکتی 1397/6/27
اگهی استخدام نیروی شرکتی(مراقب سلامت مرد) 1397/1/7
استخدام موقت کاردان مبارزه با بیماریها 1397/1/5
آگهی استخدام بهیار مرد جهت مرکز بوشکان و تنگ ارم 1396/9/28
آگهی استخدام کارشناس آزمایشگاه جهت مرکز تنگ ارم 1396/8/29
نتیجه فراخوان جذب ماما مرکز طلحه 1396/7/30
اگهی استخدام ماما طرح پزشک خانوده 1396/7/24
نتیجه ازمون جذب کارشناس آزمایشگاه قرارداد طرح پزشک خانواده 1396/5/29
اگهی استخدام بهیار 1396/5/25
آگهی استخدام قرارداد طرح پزشک خانواده 1396/5/11
برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در حوزه دشتستان به روش غیرحضوری 1396/4/28
برنامه پزشکان اسفند درمانگاه 17 شهریور برازجان 1395/12/11
جذب نیروی شرکتی تحت عنوان راننده دستیار دندانپزشکی 1395/8/19
برنامه آبان ماه درمانگاه تخصصی 1395/8/3
برنامه پزشکان مهرماه درمانگاه 17 شهریور برازجان 1395/7/6
اجرای برنامه واکسیناسیون هپاتیت B ، شاغلین آرایشگاه های مردانه و زنانه شهرستان دشتستان 1395/6/31
یکی از اولویتهای مهم شهرستان،ثبت خدمات در سامانه الکترونیک یکپارچه بهداشت (سیب) می باشد 1395/6/31
سلامت شیرهای توزیعی مدارس یکی از اهداف ضروری شبکه بهداشت و درمان دشتستان است 1395/6/31
1234
 
< >