رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان؛
طبقه بندی علتهای مرگ ، یکی از شاخص های نهایی برنامه های سلامت است

28 آذر 1397
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، پزشکان خانواده و کارشناسان ثبت مرگ شاغل در مراکز خدمات جامع سلات شهرستان ، راهکارهای ارتقای نظام ثبت مرگ و صدور گواهی فوت را فرا گرفتند

رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان ، گفت: نظام ثبت و طبقه بندی علت های مرگ، یکی از نظام های اصلی جمع آوری اطلاعات بهداشتی در کشور محسوب شده که وظیفه اصلی این نظام پس از جمع آوری اطلاعات، ارائه گزارش هایی از وضعیت سیمای مرگ به عنوان مبنای اساسی بسیاری از برنامه ریزی ها، سیاستگذاری ها و تصمیم گیری بخش های مختلف توسعه از جمله بخش سلامت، محسوب می شود.

مهندس ماریا خویشدوست  با بیان اهمیت دسترسی به داده های مربوط به مرگ و میر برای برنامه ریزی و سیاستگذاری، افزود: به علت اینکه این داده ها، بیانگر شاخص های اثر نهایی برنامه های سلامت است، برای ارزشیابی برنامه و مداخله های سلامت، کاربردهای اساسی دارند و همین موضوع، اهمیت دسترسی به اطلاعات با کیفیت بر اساس نظام مستمر ثبتی را دو چندان می کند.         

دکتر مصیب برهان به عنوان مدرس این کارگاه ، بر اساس تقسیم بندی بین المللی بیماری ها و چگونگی ثبت دقیق آن در برگه های گواهی فوت و جواز دفن، به بیان علت های منجر به فوت پرداخت.

وی  تصریح کرد: شرکت کنندگان در این کارگاه با قانون های انتخاب علت زمینه ای فوت و تعیین دقیق هویت متوفی، همچنین موارد قانونی مربوط به صدور گواهی فوت و موارد نیازمند ارجاع به پزشکی قانونی برای صدور گواهی فوت و جواز دفن، آشنا می شوند.

کارگاه آموزشی ارتقای نظام ثبت مرگ و صدور گواهی فوت، باحضور رییس پزشک قانونی شهرستان دشتستان و پزشکان خانواده و کارشناسان ثبت مرگ مراکز خدمات جامع سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان برگزار گردید.

رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان از رییس پزشک قانونی شهرستان دشتستان، دکتر خضر خلیلی بواسطه همکاری ایشان در ثبت علتهای مرگ و ارجاع آن به شبکه بهداشت و درمان تقدیر بعمل آورد.


کلمات کلیدی:
طبقه     بندی.مرگ     پزشکان     ثبت.مرگ     پزشک.قانونی     دکتر.خضر.خلیلی    
ماریا.خویشدوست     شبکه.بهداشت.دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   28 آذر 1397

تعداد بازدید:   ۱۰

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >