شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان برگزارکرد:
کارگاه استانداردسازی چیدمان ویژه مراقبین سلامت

14 آبان 1397
کارگاه استانداردسازی چیدمان مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت با حضور مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان برگزار گردید.

 

کارگاه استانداردسازی چیدمان مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت  با حضور  مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان برگزار گردید.

کارشناس برنامه استاندارد سازی  ب چیدمان شبکه بهداشت و درمان دشتستان ، خانم سلیمه کازرونی ،گفت: در این کارگاه آموزشی، در خصوص فرمها، دستورالعملها  ی موجود در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاهها مطالبی بیان شد.

کازرونی  افزود: بر اساس چیدمان جدید، برخی از فرمها و پوسترها باید بر روی رایانه نصب شود و از روی دیوار و برد اتاقها جمع آوری گردد و بر روی رایانه هر مراقب ، پوشه چیدمان وجود داشته باشد.

وی همچنین گفت: چیدمان مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های آنبر اساس فرمت استانی انجام می گیرد و فرمها و دستورالعملها می بایست بر روی سیستم رایانه تیم سلامت، پزشک، دندانپزشک و بهیار نیز باشد .

انتهای پیام/س.غ/3030

 


کلمات کلیدی:
کارگاه.آموزشی     اسنتانداردسازی.چیدمان     مراقبین.سلامت     شبکه.بهداشت.دشتستان    
تعداد بازدید:   ۴۸

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >