وارنیش.فلوراید


17 ارديبهشت 1398
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان: 23 هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی در مرحله دوم وارنیش فلوراید می‌شوند
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان از انجام مرحله دوم وارنیش فلوراید در مدارس ابتدایی این شهرستان خبر داد.

 

21 فروردين 1398
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان؛ 23 هزار دانش آموز در مقاطع ابتدایی در مرحله دوم وارنیش فلوراید می شوند
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان از انجام مرحله دوم وارنیش فلوراید در مدارس ابتدایی این شهرستان خبرداد.

 

16 مهر 1396
سرپرست شبکه بهداشت دشتستان خبر داد؛ بهره‌مندی ۲۴ هزار دانش‌آموز دشتستانی از طرح وارنیش فلوراید تراپی
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: در مرحله اول وارنیش فلوراید تراپی به بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی خدمت ارایه می‌شود.

 
 
 
< >