کمیته.حمایتی.مشارکتی


29 خرداد 1398
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتستان: سوء تغذیه یکی از مشکلات تغذیه ای شایع در کودکان زیر 5 سال می باشد
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان در کمیته مشارکتی حمایتی کودکان زیر 5 سال شهرستان دشتستان گفت: از پيامدهاي نامطلوب سوءتغذيه كودكان مي توان به اختلال در رشد و تكامل مغزي و جسمي،افزايش هزينه هاي درماني ومراقبت هاي پزشكي نام برد .

 
 
 
< >