آخرین پادکستهای کامپیوتر
    
مضرات رایانه
30 شهريور 1398

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
معرفی قطعات کامپیوتر
30 شهريور 1398

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
پردازش در cpu
30 شهريور 1398

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
اضافه کردن ماشین حساب ویندوز به اکسل
9 تير 1392


  download

    
طرز نشستن صحیح پشت کامپیوتر
8 تير 1392


  download

    
جستجوی سریع در رایانه
8 تير 1392


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< مرداد شهریور >>
تعداد بازدید:   ۱۹۸
 
< >