فرم درخواست تعمیر سیستم های کامپیوتری

از طریق این فرم می توانید ما را در جریان خرابی سیستم خود قرار دهید
راهنما
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :  
تلفن :  

محل کار *

نام کاربری سیستم *

رمز عبور سیستم *

مشکل سیستم

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱۰
 

< >