شرح وظایف

1391/3/24 0:0
شرح

شرح وظایف :

برنامه پزشک خانواده
وارد کردن اطلاعات در HNIS
برنامه ی سرشماری سالانه
برنامه رابطین
برنامه آموزشی ستادی
صدور گواهی های آموزشی و شناسنامه های آموزشی
درخواست نیرو
ارسال و جمع بندی آمار به معاونت و ارگان های مرتبط
نظارت بر انجام بازدید های ستادی
دبیرکمیته نقل و انقالات
دبیر کمیته بهبود فرآیندها
نظارت بر کارورزی دانشجویان در مراکز تحت پوشش
برنامه ی عشایر
کمیته آمار
نظارت بر عملکرد مرکز آموزش بهورزی
نظارت بر برنامه ی مدون پزشکان
ثبت مرگ 


   
تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >