عملکرد تنگ ارم

1391/4/7 0:0
عملکرد تنگ ارم


مرکز بهداشتی درمانی تنگ ارم

000

مشخصات مرکز

کل جمعیت تحت پوشش
9700 نفر (بدون جمعیت عشایر و سیاری)

تعداد کل خانوار
2030 خانوار

عشایر
جمعیت: 217 نفر
432 خانوار

سیار
جمعیت: 307 نفر
61خانوار

خانه های بهداشت تابعه
(دارای 9 خانه بهداشت)

جمعیت خانه های بهداشت
تعداد روستاهای قمر
(دارای 15 روستا)
نام روستاهای
قمر


تنگ ارم
3212

مرده خیر
700 

بیدو

آبشیرین

آقامیر احمد

کفتارو

ستل

خیرک
397 

شکرک

پرجونک
826 

کمر زرد

تنگ فاریاب
315
پشت پر
1068
رودفاریاب
2482 

شهدا

تلخ آب

تنگ صوک

آبگرمو

رونی
426
باغتاج
274 

ناخاه

چمغاری

انارستان

لرده


روستاهای سیار مرکز تنگ ارم
چراب

تنگ درکش

بنو

گشنی

سنا

سوک

آبماروس

بن ثناء


خدمات ارائه شده در این مرکز شامل پزشک عمومی، مامایی، اورژانس ،بهداشت خانواده ،بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها است. همچنین مرکز دارای تسهیلات زایمانی،آزمایشگاه و دندانپزشکی نیز می باشد.

مرکز دارای اورژانس جاده ای که در یک کیلومتری مرکز جنب ورزشگاه تنگ ارم مستقر می باشد.

تلفن مرکز: 07734622424

مرکز بهداشتی درمانی تنگ ارم تابعه بخش ارم می باشد.

آدرس : بخش ارم-روستای تنگ ارم


   
تعداد بازدید:   ۵۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >