چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   مدیریت   مدیریت
  دکتر علیرضا حاجیونی
  حسین دلخواه
  قیصر ترک زاده
  عبدالرسول برامکی
Collapse   دفتر سرپرستی   دفتر سرپرستی
  محمد جواد جلالی
Collapse   واحدهای بهداشتی   واحدهای بهداشتی
Collapse   گسترش   گسترش
  علی محمد شفاخواه
  محمد حسین دریسی
  لیلا بنافی
Collapse   واحد آمار   واحد آمار
  حسین بی باک
  حیدر باباعلی
  فاطمه محمودی
  سیده رضوان موسوی
  ندا نظرآقایی
Collapse   سلامت جوانان و مدارس   سلامت جوانان و مدارس
  زهره چمن کار
  لیلا نامی نظری
Collapse   بهداشت دهان و دندان   بهداشت دهان و دندان
  سکینه عیدی
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  فضه امیری
  الهام غلامی نژاد
  معصومه اسپندار
  شهربانو حاجی زاده
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  اصغر عباسپور
  سکینه غلامی دویره
  معصومه حسینی
  اسماعیل حاجی زاده گان
  الهام اسماعیلی
Collapse   سلامت روان   سلامت روان
  امید کازرونیان
Collapse   پیشگیری و مبارزه با بیماریها   پیشگیری و مبارزه با بیماریها
  محمد رضایی
  فتح اله حاجیانی
  عصمت دهقانی
  شهباز پاپری نژاد
  جمیله معارفی
  سید محمود مهدیان
  ابراهیم اسماعیل پور
Collapse   نظارت بر مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی   نظارت بر مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی
  علی اکبر سلیمی فرد
Collapse   بهبود تغذیه   بهبود تغذیه
  حمیرا دهقانی
Collapse   بهداشت محیط و حرفه ای   بهداشت محیط و حرفه ای
  فاطمه حسینی
  عباسعلی توکلیان
  طیبه سبحانی
  زینب ارجمندی
  مهرداد ظاهری
Collapse   اداره امور عمومی   اداره امور عمومی
Collapse   حسابداری   حسابداری
  بهمنیار تنها
  علیرضا احمدی ثابت
  فرهاد شریفی بهلولی
  صدیقه حاجتمند
  سید سعید کاظمیان برازجانی
  حجت اله درویشی
  رضوان برشد
  مهدی محبی
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  عبدالرسول برامکی
  رقیه ایزدپناه
  مریم حیدری
  حسین بهزادی
  صادق کهن
  اداره رفاه
Collapse   دبیرخانه و ماشین نویسی   دبیرخانه و ماشین نویسی
  اکبر جوکار
  فرشته اهرمیان
  زهرا ترک زاده
  راضیه رعیت فرد برازجانی
  شهناز محبی
  مهدی شاهینی
  بازنشستگان
Collapse   انبار اموال   انبار اموال
  جوانمرد کایدی
Collapse   نقلیه   نقلیه
  اکبر نیکو
  تدارکات
Collapse   بایگانی   بایگانی
  حیدر حیدری راد
  غلامحسین بنافی بنه
  نگهبانی
Collapse   تلفنخانه   تلفنخانه
  احمد وفادار
Collapse   حراست   حراست
  جلال بجلی
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  سکینه غلامی دویره
Collapse   نظارت بر درمان   نظارت بر درمان
  نرگس ذاکری
  ویدا بهمنش
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  الهام خسروی
  حسین مهندسی
Collapse   درآمد   درآمد
  عباس قاسمی
  یداله قاسمی
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  سید عسکر حسینی
  فتح اله شفیعی
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  حمید شیخی
Collapse   مرکز آموزش بهورزی   مرکز آموزش بهورزی
  فاطمه رضوی
  صدیقه احمدی راد
  علیرضا اخلاقی
  سیمین حسن پور قلائی
Collapse   مرکز آموزش بهیاری   مرکز آموزش بهیاری
  علی طاهری
  سعید رضا رصافیانی
Collapse   مرکز فوریتهای پزشکی   مرکز فوریتهای پزشکی
  محمد علی دهقان کللی

تعداد بازدید:   ۱۹۹


برگشت>>

< >