آگهی جذب نیرو(کارشناس فناوری اطلاعات سلامت) تیر 1401

تاریخ نامه: 1 آبان 1401
شماره نامه:
آگهی جذب نیرو تیر 1401  
اطلاع رسانی  |   

آگهی جذب نیرو

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز خود جهت خدمت در واحدهاي تابعه خود
بر اساس مجوز ردیف 7 صورتجلسه شماره 19116 / 20 /دپ مورخه 12 / 06 / 1401 کمیته محترم سرمایه انساني دانشگاه به تعداد 3
نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبي و مصاحبه پس از طي کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت
شرکتي حجمي به شرح ذیل جذب نماید.

نحوه ثبت نام



کلمات کلیدی:
آگهی     جذب     نیرو     تیر     1401    

تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >