فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 84

12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهی جذب نیرو فروردین 1401 1401/1/28
آگهي جذب نیرو آذرماه 1400 1400/9/24
آگهی استخدام دستیار دندانپزشک مهرماه 1400 1400/7/10
آگهی استخدام بهیار مرد شهریور 1400 1400/6/31
آگهی استخدام 1400 1400/4/14
آگهی استخدام جدید آزمایشگاه تنگ ارم 1399/9/17
آگهی استخدام آزمایشگاه تنگ ارم 1399/8/10
آگهی استخدام بهیار زن - بوشکان 1399/4/25
آگهی استخدام روان شناس و آزمایشگاه 1399/3/13
اطلاعیه دوره اموزشی تولید رسانه ملی 1398/11/2
اطلاعیه دوره اموزشی تولید رسانه ملی ویژه بهورزان 1398/11/2
اطلاعیه کارگاه تغذیه 1398/11/2
اگهی استخدام پرسنل شرکتی و پزشک خانواده 1398/5/27
نتیجه آزمون نیروی قرارداد شرکتی 1397/7/25
آگهي جذب نیروی قرارداد پزشک خانواده 1397/7/11
آگهي جذب نیروی شرکتی 1397/6/27
اگهی استخدام نیروی شرکتی(مراقب سلامت مرد) 1397/1/7
استخدام موقت کاردان مبارزه با بیماریها 1397/1/5
آگهی استخدام بهیار مرد جهت مرکز بوشکان و تنگ ارم 1396/9/28
آگهی استخدام کارشناس آزمایشگاه جهت مرکز تنگ ارم 1396/8/29
12345
 
< >