استخدام


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهی استخدام مامایی مرکز بوشکان و بهیار مرکز طلحه خردادماه 1403 1403/3/16
آگهی استخدام متصدی خدمات عمومی شرکتی رودفاریاب مهر و آبان1402 1402/7/30
آگهی استخدام بهیار زن1401 1401/7/30
آگهی استخدام دستیار دندانپزشک مهرماه 1400 1400/7/10
آگهی استخدام بهیار مرد شهریور 1400 1400/6/31
آگهی استخدام 1400 1400/4/14
آگهی استخدام جدید آزمایشگاه تنگ ارم 1399/9/17
آگهی استخدام آزمایشگاه تنگ ارم 1399/8/10
آگهی استخدام بهیار زن - بوشکان 1399/4/25
آگهی استخدام روان شناس و آزمایشگاه 1399/3/13
اگهی استخدام پرسنل شرکتی و پزشک خانواده 1398/5/27
اگهی استخدام نیروی شرکتی(مراقب سلامت مرد) 1397/1/7
آگهی استخدام بهیار مرد جهت مرکز بوشکان و تنگ ارم 1396/9/28
اگهی استخدام بهیار 1396/5/25
آگهی استخدام قرارداد طرح پزشک خانواده 1396/5/11
نتایج آزمون استخدامی طرح پزشک خانواده 1394/10/9
آگهی استخدام طرح پزشک خانواده 1394/10/1
آگهی استخدام قراردادی 89 روزه 1394/3/20
آگهی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر94 1394/2/28
آگهی استخدامی بهورز 1393/9/5
12
 
< >