رئیس اداره امور عمومی

1394/4/20 0:0
معرفی رئیس اداره امور عمومی

رئیس اداره امور عمومی

 

 

نام و نام خانوادگی: عبدالرسول برامکی

مدرک تحصیلی:

شماره تلفن :

 

سوابق:

 


 


تاریخ بروز رسانی:   10 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >