فرایندها

1398/10/22 0:0
فرایندها

رسیدگی به شکایات سامانه 190

فلوچارت مواد غذایی و اشامیدنی و ارایشی و بهداشتی

فرایند مواد غذایی

فرایند سنجش کلر

صدور کارت بهداشت

کنترل مصرق دخانیات

فرایند کنترل ناقلین

فرایند نظارت بر اموزش بهداشت اصناف

فرایند بهداشت مدارس

فرایند مدارس

مدیریت شبکه


تاریخ بروز رسانی:   2 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >