چگونه می توان به آخرین اخبار در مورد برنامه تحول نظام سلامت دست یافت ؟

1) با مراجعه به منوی لینک های کاربردی، و کلیک روی زیر منوی برنامه تحول نظام سلامت

2) مراجعه به وبسایت http://tahavol.behdasht.gov.ir


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >