روش های تماس با رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ؟


. از طریق شماره تلفن دفتر رییس شبکه بهداشت : 34225058و34222323

2. از طریق پست الکترونیکی شبکه بهداشت : A.hajiuni@gmail.com

3. با مراجعه حضوری دوشنبه به دفتر رییس شبکه بهداشت (آدرس : برازجان -روبروی جایگاه نماز - شبکه بهداشت)


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >