مرکز مشاوره قبل از ازدواج در کجا برگزار می شودو چه خدماتی ارائه می دهد؟


در مرکز ولی العصر انجام می شود و مشاوره لازم قبل از ازدواج را به اطلاع می رسانند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >