آیا با بیمه ها طرف قراردارد میباشد؟


بله – با فرانشیز 25٪

بیمه خدمات درمانی شامل ویزیت ، کشیدن دندان وجرم گیری

بیمه تامین اجتماعی شامل ویزیت وکشیدن دندان

بیمه روستایی شامل ویزیت ، کشیدن دندان و جرم گیری


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >