بهداشت حرفه ای چیست؟


بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >