چگونه وارد رشته بهداشت حرفه ای بشیم؟


داوطلبان رشته تجربی می توانند بعد از کنکور سراسری و گرفتن رتبه مناسب, بهنگام انتخاب رشته کد مربوطه را انتخاب نمایند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >