از کدام رشته ها می توان وارد بهداشت حرفه ای شد؟


با توجه به دفترچه سال 97 کارشناسان بهداشت محيط, ايمنی صنعتی, مهندسی (صنايع, مكانيک و شيمی), فيزيک, شيمی هم می توانند ارشد و دکترای بهداشت حرفه ای را بخوانند. اطلاعات بیشتر در مورد گرایش های ارشد

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >