کدام دانشگاه های علوم پزشکی برای رشته بهداشت حرفه ای بهتر هستند؟


معمولا اکثر دانشگاه های بهداشت دارای امکانات خوب برای این رشته هستند ولی تاپترین آنها می توان به دانشگاه های علوم پزشکی همدان, تهران, مدرس, ایران, اصفهان, یزد, شیراز, تبریز و … اشاره کرد که دارای اساتید برجسته هم هستند. همدان را بعنوان قطب بهداشت حرفه ای ایران می شناسند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >