آیا اخذ مدرک کارشناسی الزاما با داشتن پایان نامه و دفاعیه است؟


برای اکثر دانشگاه ها علاوه بر گزارش کاراموزی باید یک موضوع را بعنوان پایان نامه انتخاب و به صورت فردی یا گروهی انجام داد و دفاعیه کرد ولی دانشجو کارشناسی هم داریم که بدون پایان نامه مدرک کارشناسی گرفتن و این بر میگرده به دانشگاهی که در آن تحصیل کردید

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >