رشته بهداشت حرفه ای مناسب چه کسانی است؟


این رشته مناسب افرادی هستند که دارای روحیه کار تیمی, پیگیر, فعال و حق طلب هستند چون مهمترین وظیفه ما سلامتی کارکنان است و برای عاید شدن به این هدف باید اول کارفرماها را توجیه کرد و پشتیبانی آنها را داشته باشیم. مهندسینی که دارای تجربه و دانش کافی باشند همیشه در اجرای این امر موفق می شوند.

تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >