لازم است که به کلیه قوانین و مقررات ایمنی مسلط باشیم؟


هر چقدر اطلاعات عمومی و تخصصی فرد بیشتر باشد کارامدتر خواهد بود ولی در برخی از صنایع تنها دستورالعمل های خاصی لازم است لذا سعی کنید که همیشه الزامات کار خود را بدانید و سپس سراغ بقیه موارد بروید. مثلا فردی که در صنعت خودروسازی کار می کند با کسی که در صنعت فولاد کار می کند وظایفشان متفاوت خواهد بود به عبارتی دیگر متخصص صنعت خود باشید.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >