شارژ گوشی در طول شب و صدمه زدن به باتری


اما درست بودن این مسئله که شارژ گوشی در تمام طول شب ممکن است به باتری آسیب برساند از آن روست که وقتی باتری به شارژ ۱۰۰ درصدی می‌رسد، جریان برق ورودی به آن قطع می‌شود. حال اگر گوشی شب تا صبح به شارژر وصل باشد، جریان برق گهگداری به گوشی وارد خواهد شد. دلیل این اتفاق آن است که شارژ گوشی همیشه به صورت صد در صد باقی نمی‌ماند و به دلایل مختلفی کمی از این شارژ کاسته می‌شود. در این هنگام جریان برق دوباره وارد گوشی می‌شود تا این مقدار شارژ ازدست‌رفته را جبران کند. در این وضعیت شارژ گوشی مرتباً در حالتی مابین شارژ ۱۰۰ درصدی و کمتر از ان در نوسان خواهد بود و این موضوع احتمالا به باتری گوشی صدمه بزند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >