اگه فروشنده تغییر شغل داده باشد برا کد فعال‌سازی چکار باید کرد


از طریق تعزیرات پیگیر باشید. راه حل این موضوع صرفا در اختیار تعزیرات و وزارت ارتباطات است.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >