اگر گوشی جز شناسه قانونی نمی‌باشد باید چکار کنیم


متاسفانه گوشی شما از طریق قاچاق وارد شده و فروشنده بایستی گوشی را پس بگیرد. اگر جزو گوشی‌هایی است که پس از اعلام برند موردنظر خریداری و فعال شده که می‌توانید گوشی را به فروشنده پس داده و پول خود را دریافت کنید. اگر فروشنده از عودت پول خودداری کرد به تعزیرات شکایت کنید.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >