اگر گوشی پس از یک ماه رجیستر نشود چه اتفاقی می‌افتد؟


شبکه گوشی شما غیر فعال شده و عملا متحمل ضرر خواهید شد. به هیچ وجه این موضوع را تست نکنید چرا که در صورت غیرفعال شدن شبکه مشکلات زیادی خواهید داشت

تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >