گوشی را ثبت می‌کنیم کد از فروشنده می‌خواهد که نداریم


اگر به فروشنده دسترسی دارید به او مراجعه و دریافت کنید. اگر در دسترس نیست به تعزیرات مراجعه نمایید و اگر در دسترس هست ولی از دادن کد فعال‌سازی امتناع می‌کند نیز با تنظیم شکایت به تعزیرات به راحتی می‌توانید گوشی را پس داده و پول خود را دریافت کنید.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >