برای تعیین چاپگر پیش فرض چگونه عمل می شود در صورتی که بیش از یک چاپگر نصب شده باشد؟


- در هنگام نصب آن در پنجره ای که سؤالی مبنی بر پیش فرض قرار گرفتن پرینتر در حال نصب میشود عبارت Yes را انتخاب می کنیم.
2 - بر روی چاپگر مورد نظر کلیک راست کرده و گزینۀ Set as default را کلیک می کنیم.
3 - در پنجرۀ Printers and Faxes و از منوی File گزینۀ Set as default را کلیک می کنیم.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >