پیام تبریک رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

29 اسفند 1394

                                                                    پیام نوروزی 
                        از نسیمی دفتر ایام بر هم میخورد       

                          از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن

 

 
آییــن دیرآشنای نــوروز، یادبود بزرگترین و کهن ترین جشــن ملی ایرانیان، فراتر از هر گونه وابســتگی دینی و اعتقادی، طبقاتی و فردی و... نرم نرمک از راه میرسد. بــا ترنم دوبــاره ترانه حیــات در گســتره کائنــات، ایرانیان اصیل در هر مرز و بومی رســم دیریــن روزهای بی بدیل نــوروزی را شاعرانه و شادمانه بر پا میدارند و به شكرانه عنایت فرصتهای تازه برای نو شدن از سوی یكتای بی همتا، شروع سال جدید را جشن میگیرند. شکرگزار درگاه نامتناهیش هستیم که به ما فرصت داد تا سال 1394 خورشیدی را با فراز و فرودهای بســیار اما سرشــار از توفیقات و خاطرات ماندگارش به خیر و خوبی سپری سازیم و اکنون با دلهایی مملو از امید به رحمتش، به استقبال بهار برویم.
ما، اعضای خدوم خانواده بزرگ سلامت شهرستان دشتستان - دشتستان بزرگ- یک سال شمسی را با یکدیگر و با احســاس وافر و تعلق خاطر به مردم بعنوان ولینعمتانمان تجربه کردیم و اکنــون در آخریــن روزهای پرخاطره ســال یکهزار و ســیصد و نود و چهار خورشــیدی قرار داریم. ســالی كه در كنار هم و با همه توان، ســعی در انجام وظایف خطیر و حســاس خویش داشــتیم و به یاری همه همکاران خدوم و پشــتوانه اعتماد مردم نجیب و قدرشناس، در همه اقصی نقاط شهرستان عزیزمان برای ارائه خدمات ارزشمند و در راستای تحقق اهداف متعالی نظام سلامت تلاش کردیم.
حــال در ایــن روزهــای پایانی سال و در آســتانه بهار سرشــار از زندگــی، احســاس افتخار و ســربلندی را به خانه هایمان میبریــم و تلاش و همت یکایک همكاران گرامی و حمایت و همراهی خانواده های ارجمند آنان را میستاییم.
به رسم ادب و احتــرام، تشــکر ویــژه خود، مدیران و کارشناسان حوزه ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان را در وهله اول به مقام عالی ریاست و همه معاونین محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر بعنوان حامیان اصلی و سپس به آحاد پرسنل معزز و محتــرم در مراکز بهداشتی- درمانی، خانه ها و پایگاههای بهداشت، پایگاههای فوریتهای پزشکی، مراکز آموزش بهورزی و بهیاری، و نیز همه بخشهای بیمارستان بعنوان همراهان اصلی که طی سال جاری همسو با تحولات عظیم نظام سلامت و با انجام وظایف محوله به زیبایی نقش آفرینی کرده و ما را در استقرار و استمرار برنامه های مدون بهداشتی و درمانی هدایت و همراهی کردند، تقدیم میکنیم.
در این مختصر لازم میدانم از محبتهای بی شائبه و بیدریغ فرماندار فرهیخته شهرستان جناب آقای دکتر زارع، همه معاونین محترم ایشان، ائمه محترم جمعه، کلیه بخشداران عزیز، اعضای محترم شوراهای اسلامی، اعضای محترم شورای اداری و شورای سلامت شهرستان وهمه روسای محترم سازمانها و ادارات شهرستان هم تقدیر و تشکر نمایم.
همچنین صمیمانه از همراهی خوب و همدلی اصحاب رسانه، فعالین اجتماعی و نیز سازمانهای مردم نهادی که در پیشبرد اهداف سلامت محور شهرستان در کنار ما و بر مدار اخلاقگرایی و نواندیشــی همراهمان بودند سپاسگزارم.
آرزو دارم در تک تک روزهای سال جدید نیز، در سایه سار توجهات یگانه هســتی بخش و با حمایت و همكاری و همگامی شما عزیزان دوست تر از جان به موفقیتهای روزافزون دست یابیم. 
                                          

                                                             دکتر علیرضا حاجیونی 
                                                 رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان


کلمات کلیدی:
پیام.تبریک     سال.1395     دکتر.حاجیونی     شبکه.دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   29 اسفند 1394

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >