بهداشت.محیط.دشتستان


31 فروردين 1401
رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان: بیش از 800 بازرسی از شیرینی فروشی ، آشی و غذای بیرون بر در ماه مبارک رمضان انجام گرفته است
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون بیش از 800 بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بوِیژه شیرینی فروشی ، آشی و غذای بیرون بر توسط بازرسان بهداشت محیط انجام گرفته است.

 
 
 
< >