بیماریابی.مالاریا


4 ارديبهشت 1401
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان: بیماریابی مالاریا جزئی از سیستم مراقبت بهداشتی است/ افزایش 10 درصدی بیماریابی مالاریا در دشتستان
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: بیماریابی مالاریا جزئی از سیستم مراقبت بهداشتی است.

 

24 آذر 1398
در شهرستان دشتستان بیش از پنج هزار نفر مورد بیماریابی مالاریا قرار گرفته اند
کارشناس برنامه مالاریا واحد بیماریهای واگیر شبکه بهداشت ودرمان دشتستان گفت :مالاریا جزو بیماری های انگلی کشنده ای به شمار می رود که بر اثر نیش پشه آنوفل به بدن انتقال می یابد و زمانی که این پشه فرد را نیش بزند، انگلی به نام مالاریا به خون بدن وارد می شود ...

 
 
 
< >