مراقبت.بهداشتی


4 ارديبهشت 1401
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان: بیماریابی مالاریا جزئی از سیستم مراقبت بهداشتی است/ افزایش 10 درصدی بیماریابی مالاریا در دشتستان
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: بیماریابی مالاریا جزئی از سیستم مراقبت بهداشتی است.

 

14 بهمن 1394
اعزام هشت تیم سیار،توسط شبکه بهداشت و درمان دشتستان به مناطق عشایر نشین
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دشتستان،برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ، هشت تیم سیار به مناطق عشایر نشین شهرستان اعزام گردید.

 
 
 
< >