کارشناسان.بهداشت.محیط


10 تير 1398
در مورد مواد غذایی بسته بندی شده بیشتر بدانیم
از خريد مواد غذايي بسته بندي شده كه بيرون از مغازه ها و كنار پياده روها و زير نور آفتاب نگهداري شده است، پرهيز کنید.

 
 
 
< >