کارشناس.تغذیه.دشتستان


31 فروردين 1401
کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان دشتستان: روزه داري براي بيماران ديابتي نوع 2 كه ديابت آنان با رژيم غذايي كنترل شده ، مفيد است
کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: روزه داری برای بیماران دیابتی با سن کمتر از 65 سال که دیابت آنها با رژیم غذایی کنترل شده مفید است.

 

27 بهمن 1398
نداشتن آگاهی های تغذیه ای از عوامل موثر در بروز ناامني غذايي و سوء تغذيه افراد جامعه است
کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: کارکنان سازمان‌ها و ادارات برای عملکرد بهتر، نیازمند داشتن یک الگوی تغذیه‌ای صحیح و مناسب هستند

 
 
 
< >