آخرین پادکستهای کامپیوتر
    
طرز نشستن صحیح پشت کامپیوتر
3 مهر 1398


  download

    
جستجوی سریع در رایانه
3 مهر 1398


  download

    
اضافه کردن ماشین حساب ویندوز به اکسل
3 مهر 1398


  download

    
مضرات رایانه
30 شهريور 1398

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
معرفی قطعات کامپیوتر
30 شهريور 1398

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
پردازش در cpu
30 شهريور 1398

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< اردیبهشت خرداد >>
تعداد بازدید:   ۲
 
< >