فرم تکریم ارباب رجوع

راهنما
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :  
تلفن :  

نحوه اطلاع رسانی در خصوص ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
        
میزان سرعت عمل در ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
        
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

در صورت تمایل نام فرد یا واحدی که بهترین برخورد را با شما داشته است ذکر نمایید؟

لطفا پیشنهاد یا انتقاد خود را برای اصلاح امور ذکر کنید.

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >