گسترش


واحد جلب مشاركت مردمي

داوطلب سلامت كيست؟
داوطلبان سلامت افرادي هستند كه همچون حلقه محكمي ارتباط مسؤولين بهداشتي را با سطوح محيطي جامعه برقرار مي كنند و با شركت در كلاسهاي هفتگي يا ماهانه در مراكز بهداشتي و درماني آموخته هاي خود را به 20 تا 50 خانوار همسايه و افراد تحت پوشش خود منتقل مي نمايند و براي حفظ سلامتي خود و خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند.
تاريخچه داوطلبان سلامت
در سال 1369 وزارت بهداشت با انگيزه حل مشكلات بهداشتي حاشيه نشينان شهري و روستايي، اقدام به طراحي و اجراي برنامه داوطلبان سلامت تحت عنوان رابطان بهداشت در جنوب تهران (شهر ري) و حاشيه شهرهاي بزرگ كشور (تبريز، شيراز، اصفهان) نمود و اين برنامه با توجه به موفقيت چشمگيري كه به همراه داشت از سال 1372 در تمام نقاط شهري كشور به اجرا در آمد و در حال حاضر بيش از 100 هزار رابط بهداشت در شهر و روستاي سراسر كشور فعاليت مي نمايند.

 

شرح وظایف واحد گسترش :

- برنامه پزشک خانواده

- وارد کردن اطلاعات در HNIS

- برنامه ی سرشماری سالانه

- برنامه رابطین

- برنامه آموزشی ستادی

- صدور گواهی های آموزشی و شناسنامه های آموزشی

- درخواست نیرو

- ارسال و جمع بندی آمار به معاونت و ارگان های مرتبط

- نظارت بر انجام بازدید های ستادی

- دبیرکمیته نقل و انقالات

- دبیر کمیته بهبود فرآیندها

- نظارت بر کارورزی دانشجویان در مراکز تحت پوشش

- برنامه ی عشایر

- کمیته آمار

- نظارت بر عملکرد مرکز آموزش بهورزی

- نظارت بر برنامه ی مدون پزشکان

- ثبت مرگ

 

شرح وظایف آموزشگاه بهورزی

الف -پذیرش بهورز زن و مرد

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور : مدیر آموزش بهورزی ، کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان ، رئیس مرکز بهداشت شهرستان ، مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور:

1- تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

2- بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی با حضور کارشناس مسئول بهورزی استان

3- اعلام نیاز و اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

4- توجیه برنامه در روستاهای اصلی وقمر خانه های بهداشت و جلب همکاری مردم ، شورای اسلامی ، معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ، مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

5- برقراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات

6- اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ، خانه بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره

7- جمع آوری مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون

8- تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

9- برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش

10- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

11- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت مهارت آموزان (بهورز کاردان ) و دانش آموزان در بدو ورود به مرکز صورت می گیرد.

ب- تامین امکانات رفاهی مهارت آموزان و دانش آموزان (طبق آیین نامه)

ج- اجرای برنامه های آموزش نظری – عملی و کارآموزی و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی

د- برگزاری آزمون های پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی

ذ- برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماما روستا (طبق آیین نامه ماما روستا)

ر- برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما (طبق آیین نامه بهورز ماما)

ز- تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست های آموزشی

ژ-برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش

س- تامین محیط سالم اجتماعی برای مهارت آموزان و دانش اموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انظباط آنان

ش- برپایی اردوهای علمی ، فرهنگی ، تفریحی مهارت آموزان و دانش آموزان در معیت مربیان

ص- تشکیل کمیته آموزش با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان ، مسئولین ستادی بر حسب مورد ، مدیر مرکز آموزش بهورزی

 

فعالیت های واحد آمار

1. گرد آوري آمار هاي ساير واحد ها بصورت ماهيانه ، سه ماهه و شش ماهه و ارسال آن به استان و تهيه فيدبك و ارسال آن به واحدهاي مربوطه به منظور دسترسي به موقع به آمار و ارقام مراكز مختلف تحت پوشش (مراكزروستايي- مـــراكزشهری - پايگاههای شهری) اين واحد با نظرسایر کارشناسان پزشک هرمركز را به عنوان مسئول صحت آمار معرفی مینماید که پزشکان بایستی با نظارت بر فعالیت کاردانان وکارشناسان مراکز که در پايان هر ماه اطلاعات مـــــربوط به فعاليت های قسمت های مختلف تحت پوشش را جمع آوری نموده و پس از كنترل آن با دفاتر موجود اقدام به جمع بندی اطلاعات و ارقام در قالب فرم های مربوطه نمايد و طبق جدول زمانبندی که در ابتدای سال ارسال می گردد به مركز بهداشت شهرستان ارسال نمايند. فرم های آماری در روز مقرر در واحد آمار كنترل و دريافت مي گردد. اين فرمها پس از دسته بندی و تفكيك بين پرسنل واحدهای ستادی تقسيم گرديده و پس از كنترل نهايي اقدام به جمع بندی آنها مي نمايند.پس از جمع بندی در قالب فرمهای آماری شهری - روستايي مركز بهداشت شهرستان و تاييد مسئولين واحدهای مختلف در پانزدهم هر ماه تحويل مركزبهداشت استان مي گردد.


2. تهيه و تنظيم آمار جمعيتي كل شهرستان ( جمعيت شهري- روستايي- عشايري- اتباع بيگانه)


3. درابتدای هر سال در مناطق روستایی شهرستان سرشماری از خانوارهای روستایی بر اساس فرم های شماره 2 آمارگیری انجام می شود وسپس اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده و در قالب فرمهای آماری جمعیت برحسب سن وجنس ، فرم گروه هدف ، بهداشت محیط روستا ، مشاغل و . . . به مرکز شهرستان ارسال وجمع بندی می گردد .


4. گرد آوري اطلاعات طرح گسترش ( اطلاعات ساختمانی ، تجهیزا ت ،نقلیه و. . . خانه ها ومراکز )و نيروي انساني بصورت روزانه وورود اطلاعات به نرم افزار DETRH و ارسال آن به استان هر سه ماه یکبار


5. جمع آوري اطلاعات زيج حياتي بصورت ساليانه و استخراج شاخصها بصورت شهرستاني و مراكزو تجزيه و تحليل آن


6. گرد آوري اطلاعات مرگ و مير مناطق روستايي از خانه هاي بهداشت ،و مناطق شهري از شهرداری و پانچ اطلاعات در برنامه نرم افزاري و ارسال آن به استان


7. تهيه عملكرد ساليانه مركز بهداشت بصورت ارائه فعاليت ها ، نمودارشاخصها و تجزيه و تحليل آن


8. ارائه آمار مورد نياز واحدها ، دانشجويان و ادارات با نظر مسئول مافوق


9. انجام نظارت وپايش در قالب بازديد گروهي


چارت سازمانی گسترش
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >