آموزش سلامت


شرح وظایف واحد آموزش سلامت :

اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه

برنامه ريزی برای انجام نياز سنجی آموزشی براساس اولويت های سلامت شهرستان

طراحی برنامه های آموزشی براساس نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و و ساير شواهد در شهرستان

ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه شبکه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت

ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت شهرستان

مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی شهرستان برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، بيمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در شهرستان

مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در شهرستان

توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

همكاري با ساير واحدهادر طراحی و اجرای مداخلات سلامت در شهرستان

مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان

جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان

مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

 

 

شرح وظايف مسئول  روابط عمومي

1 - گردآوري وتدوين گزارش برنامه هاو عملكردهاو فعاليتهاي سازمانبه منظوربرنامه ريزي ، اطلاع رساني به مسئولان و مردم و انعكاس آن در رسانه ها جهت تنوير افكار عمومي.

2- مسئولیت وب سایت شبکه بهداشت و درمان  

2- جمع آوري پيشنهادات وانتقادات مردم و كاركنان در خصوص عملكردها و فعاليتهاي سازمان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هرچه موثر تر در بهبود جريان امور سازمان- برقراري ارتباط دو سويه ارباب رجوع و همكاران با مديران و مسئولان.

3- تدارك و تمهيدات لازم براي پاسخگويي وراهنمايي ارباب رجوع(پاسخگويي به تماسهاي تلفني-پيامگير، صندوق پستي،صندوق پيشنهادات، و وب سايت و.....)

4- اطلاع يابي از افكار عمومي در كنار اطلاع رساني و تاثير پذيري از افكار عمومي در كنار تاثير گذاري برآنها (تحليل محتواي مطبوعات و رسانه ها وتحليل تماسها  و مكاتبات مردمي از داخل و بيرون از سازمان)

5- انتشار اطلاعيه و تهيه موارد انتشاراتي به منظور معرفي سازمان  

6- پوشش تصويري مراسم و رويدادها،تهيه آرشيو عكس وتصوير از سازمان و طرحها و برنامه ها.

7- تلاش براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان و مديران و هدايت و توسعه بهداشت رواني در محيط كار (امنيت فكري)

8- برگزاري و مشاركت در همايشها وكنفرانس و مناسبتها.


چارت سازمانی آموزش سلامت
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >