پیشگیری و مبارزه با بیماریها


شرح وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها:


- تامین واکسن ، سرم و داروهای مورد نیاز برنامه ها
- آموزش و بازآموزی کارکنان واحدهای محیطی
- گزارش گیری بیماری های واگیر از مراکز دولتی و خصوصی
- پیگیری موارد گزارش شده تا حصول نتیجه نهایی
- مراقبت و درمان بیماران شناسایی شده تا بهبودی
- ارسال گزارش به سطوح بالاتر
- هماهنگی درون بخشی و بین بخشی مورد نیاز برنامه ها
- اطلاع رسانی گروه های هدف و عموم مردم
- برگزاری کمیته و کارگروه ها
- بازدید از واحدهای محیطی تابعه
- محاسبه شاخص ها برنامه ها و ارائه پسخوراند به مراکز
- نظارت بر فعالیت های آزمایشگاه های تابعه
- فهرست بیماری هایی که توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیمارها پیش و مراقبت می شوند :

بیماری های واگیر شامل :

سل ، جذام ، پدیکلوز ، مالاریا ، بیماری های آمیزشی ،بیماری های منتقله از راه خون مانند ایدز و هپاتیت ،بیماریهای منتقله از راه آب و غذا مانند اسهال خونی ، وبا ، بوتولیسم ، تیفوئید ، هپاتیت A و E ، عفونت های بیمارستانی
بیماری های قابل پیشگیری با واکسن : دیفتری ، کزاز ،سیاه سرفه ،فلج شل حاد ،سرخک ، هپاتیت B ، اوریون ،سل ، مننژیت
بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان شامل : سالک ، تب مالت ، تب های خونریزی دهنده ، کالاآزار ، هاری

بیماری های غیرواگیر شامل :

- برنامه پیشگیری از برورز بتاتالاسمی ماژور
- بیماری های قلبی و عروقی
- فشارخون
- دیابت
- برنامه کم کاری تیروئید نوزادی
- برنامه آسم و آلرژی
- برنامه سوانح و حوادث خانگی و ترافیکی
- برنامه بیماری های ژنتیک
- سرطان ها


چارت سازمانی پیشگیری و مبارزه با بیماریها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >