نظارت بر مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی


شرح وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

 

- کنترل و بازرسی واحدهای فرآوري، توليد، بسته‌بندي، انبار، توزيع و عرضه مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی مطابق مقررات و قوانين بهداشتي مربوطه

- کنترل واردات و صادرات مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی با همكاري ساير گروههاي مرتبط

- نظارت برچسب‌گذاري مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی با همكاري ساير گروهها

- صدور پروانه هاي بهداشتي (مسئول فني، ساخت، تاسيس و بهره‌برداري) در خصوص مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی

- همكاري در تدوين ضوابط و مقررات مربوط به آگهي تجاري با نهادهاي ذيربط در خصوص مواد خوراكي و آشاميدني

- همكاري در تدوين برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت با وظايف اداره کل

- ارزيابي و ارائه پيشنهاد بازنگري دوره اي مقررات و ضوابط و دستورالعمل ها مرتبط با فرآوري، توليد، بسته بندي، انبارش، توزيع و عرضه مواد خوراكي و آشاميدني

- همكاري در اجرای نظام (سيستم) مديريت تضمين كيفيت و مميزي واحدهاي فرآوري، بسته‌بندي، نگهداري، توزيع و عرضه مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی

- ارزيابي و سطح بندي مراكز فرآوري، توليد، بسته بندي ، نگهداري ، توزيع و عرضه مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی

- همكاري در ارزشيابي واحدهاي نظارت بر مواد خوراكي و آشاميدني دانشگاههاي علوم پزشكي، مراكز استانها و شهرستانها

- بازرسي از مراكز توليد،‌ فرآوري، بسته بندي، نگهداري، توزيع و عرضه مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی

- همكاري در اطلاع‌رساني، آموزش و صدور اعلاميه هاي لازم جهت بالابردن آگاهي عمومي در خصوص سلامت مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی

- ارتقاء سطح ايمني و سلامت مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی مجود در بازار منطقه تحت پوشش

- همكاري در تدوين استانداردها و ساير مقررات مربوط به مواد خوراكي و آشاميدني با ساير گروهها

- جمع آوري آخرين يافته هاي علمي مرتبط با ايمني و سلامت مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی

- همكاري در برگزاري جلسات، سمينارها، كنفرانس‌ها، همايش‌ها در جهت اطلاع رسانی

- نظارت بر وضعيت آلاينده‌هاي مواد خوراكي و آشاميدني آرایشی وبهداشتی و همكاري در تدوين و راهبر برنامه‌هاي مرتبط با كاهش سطح آلاينده ها در مواد خوراكي و آشاميدني


چارت سازمانی نظارت بر مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >