فتح اله حاجیانی


تحصیلات:  لیسانس

پست سازمانی:  کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها

سمت: کارشناس مسئول بیماریهای قلبی و عروقی ، پدیکلوزیس ، سوانح و حوادث ، بیماریهای منتقل از آب و غذا


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >