اداره رفاه


اهم شرح وظایف اداره رفاه وتعاون

• معرفی جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج جهت شاغلین

• معرفی جهت پرداخت کمک هزینه فوت جهت شاغلین

• معرفی شاغلین وبازنشستگان جهت اسکان در مهمانسرای شهرستانهای دیگر

• انجام امور بیمه ای شامل بیمه پایه وبیمه تکمیلی پرسنل(افزایش تعداد عائله- ابطال دفترچه بیمه- صدور اولیه)

• معرفی شاغلین و بازنشستگان جهت برخورداری از تخفیف شهریه

• انجام امور مربوط به منازل سازمانی شامل ثبت نام از متقاضیان –اولویت دهی وامتیازبندی- واگذاری وتخلیه وسایر امور مربوطه

• صدور نامه مهمانسرا برای شاغلین وبازنشستگان

• صدور گواهی اشتغال به کار

• هماهنگی ومعرفی جهت پرداخت تسهیلات بانکی

• انجام سایر امور رفاهی شاغلین وبازنشستگان حسب مورد در مقاطع زمانی گوناگون همچون سهام عدالت و...

• انجام سایر امورمحوله توسط مقام مافوق

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >