بهداشت محیط و حرفه ای


 رسالت بهداشت محیط
کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای بر روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند.

برنامه :

ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق نظارت مستمر و بهینه بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی و کلیه عوامل تاثیر گذار بر محیط زیست ،که این ماموریت از طریق ضابطه مند نمودن خدمات ارائه شده در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ جامعه در این امر و اطمینان از دسترسی مردم به محیط بهداشتی و امن به منظور ایجاد محیطی سالم و با نشاط برای عموم می باشد.

اهم شرح وظايف :

1- اجرای خط مشی و سیاست کلی ارائه شده بهداشت محیط و حرفه ای در سطح شهرستان

2- شناخت و دسته بندی مسائل بهداشت محیط و حرفه ای ایجاد هماهنگی لازم در سطح شهرستان

3- نظارت فنی و ادرای بر کار کلیه کارکنان بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان

4- ارزشیابی منظم فعالیتهای انجام شده در زمینه بهداشت محیط و حرفه ای در سطح شهرستان

5- تلاش در جلب مشارکتهای بین بخشی و مردمی در جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای

6- نظارت بر فعالیتهای مختلف بهداشت محیط (بهداشت اماکن عمومی ، بیمارستانها ، مدارس ، تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد خوردنی ، بهداشت آب و فاضلاب ، دفع بهداشتی زباله ، بهسازی محیط روستا  وکلیه برنامه های بهداشت حرفه ای)

7- شرکت و نظارت برکارگروههای بهداشت محیط در مواقع بروز اپیدمیها سوانح و بلایا متناسب با شرایط محلی

8-  شرکت در جلسات کمیسیونها وگردهمائی های مربوطه در زمینه حل مسائل بهداشت محیط و حرفه ای برابر مقررات و ضوابط مورد عمل

8- انجام اقدامات لازم در جهت اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین ، کاربرد ابزارهای جدید در رابطه با بهداشت محیط و بهداشت مواد غذائی

9-   نظارت بر جمع آوری ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان

10- نظارت و اقدامات مورد نیاز در جمع آوری گزارش فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای در سطح شهرستان و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامات بالاتر

11-  انجام سایر امور ارجاعی مربوطه طبق دستور مقامات مافوق

 

 

رسالت بهداشت حرفه ای

تامين، حفظ و ارتقاء عاليترين درجه ممكن سلامت جسمي ، رواني و اجتماعي كليه شاغلين جامعه، پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و صيانت شاغلين از خطراتي كه آنها را در محيط كار تهديد مي كند و بكار گماردن شاغلين در كارهاي متناسب با قابليتهاي جسمي رواني آنها و به عبارت ديگر تطبيق كار با كارگر و بالعكس

برنامه ها

 • برنامه ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه
 • برنامه کنترل صدا و ارتعاش در محیط کار
 • برنامه روشنایی در محیط کار
 • برنامه سلامت کشاورزان
 • برنامه طرح بقاء
 • برنامه حذف سیلیس در محیط کار
 • برنامه کنترل آلاینده های شیمیایی در محیط کار
 • برنامه مقابله در برابر ایدز در محیط کار
 • نظارت بر تشکلات کارگاهی در منطقه تحت پوشش
 • برنامه کنترل پرتوهای یونیزه و غیر یونیزه در صنایع
 • برنامه طب کار و تیم سلامت
 • برنامه ارگونومی
 • برنامه بازدید از کارگاههای بالای 20 نفر
 • برگزاری کارگاههای آموزشی

 شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای: 

1 ـ شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات , معاون , مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه , برنامه ریزی جهت بازدید از واحد های مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای .

2 ـ همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرائی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار , بیماریهای واگیر , مسمومیت ها و حوادث و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک بهداشت حرفه ای

3 ـ آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماری زا بمنظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء به سلامت   جسمی , روانی و اجتماعی شاغلی لطمه وارد می سازد .

4 ـ نمونه برداری , اندازه گیری , تجزیه و تحلیل ارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگو نومیک (تطبیق انسان با کار و بالعکس  )در محیط کار و ارائه طریق بمنظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار با توجه به استانداردهای موجود .

5 ـ بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و معرفی شاغلین بمنظور انجام معاینات دوره ای

6 ـ آشنائی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی ( P.H.C) و فعالیت , نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی و درمانی کشور .

7 ـ نظارت و پیگیری در امر توسعه , تاسیس , تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار و نظارت بر حسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود .

8 ـ آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( ادغام , بقا , بهگر , صنوف و ... )

9 ـ تشکیل دوره های آموزشی و باز آموزی برای بهداشتیاران کار , بهورزان , کاردانهای بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملها و آئین نامه های موجود .

10-آشنایی باسیستم شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی و خانه های بهداشت   بمنظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته .

11-همکاری باسایرکارشناسان بهداشتی مراکز بهداشت درزمینه اجرای و ارائه طرحهای بهداشتی و دستورالعملهای ستادی بمنظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتی در منطقه .

12 ـ هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای

 13 ـ اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مشائل زیان آور محیط کار .

14 ـ   اعلام نواقص و صدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحد های تولیدی ( صنعت , معدن , کشاورزی , خدمات ) با توجه به قوانین و مقررات موجود .

15 ـ آشنایی با مجموعه   قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی , تشکیلات   وزارت بهداشت   , درمان در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای .

16  ـ جمع آوری و ارسال بموقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق با فرمهای مصوب .

17 ـ مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای ( عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری , ارزشیابی و کنترل )

18 ـ   ارائه   و اجرای روشهای اجرائی در جهت پایش و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیطهای کار منطقه .

19 ـ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .

 


چارت سازمانی بهداشت محیط و حرفه ای
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >