دبیرخانه و ماشین نویسی


شرح وظایف دبیرخانه و ماشين نويسي:

• ثبت کلیه نامه های وارده به دفتر اندیکاتور ونظارت بر اجرای صحیح خروج نامه های یاد شده از دبیرخانه

• تفکیک و توزیع نامه ها و ارجاع به واحدهای مربوط

• ثبت احکام حقوقی در دفاتر مربوطه

• تایپ نامه ها و يادداشتهاي اداري و مقابله با نسخه اصلي و تصحيح آنها در صورت لزوم

• تایپ بخشنامه ها ، گزارشها و مقالات و ....

• تایپ احكام استخدامي كاركنان.

• تایپ مطالب اداري و فني و دقيق.

 

 


چارت سازمانی دبیرخانه و ماشین نویسی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >