امور دارویی


شرح وظایف واحداموردارویی

  • برآورد نیاز دارو و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان و درخواست بموقع ازشرکتهای دارویی
  • تامین داروهای پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه و رادیولوژی در مراکزب هداشتی و درمانی
  • درخواست و دریافت و توزیع داروهای بهداشتی –اقلام پیشگیری –مکملهای کودکان و مادران ازاستان
  • تامین دارو و تجهیزات اورژانس 115و خانه های بهداشت و توزیع عادلانه و منطقی در طول سال
  • مدیریت تنظیم قرارداد واگذاری داروخانه های مراکز به بخش خصوصی
  • تنظیم اسناد بیمه روستایی داروخانه های طرف قرارداد و تلاش در جهت پرداخت بموقع
  • نظارت برامور داروخانه های شهرستان اعم از (خصوصی و دولتی )و وابسته به نهادها و وزارتخانه ها
  • نظارت بر برنامه پزشک خانواده و تامین  426 قلم داروی تفاهم نامه در مراکز

رسالت

 

1) فراهم نمودن داروهای شاخه بهداشتی:

در جهت پوشش تنظیم خانواده شامل تأمین اقلام پیشگیری مثل قرصهای  LD وHD  و قرص لاینسترنول  یا شیردهی و قرص تری فازیک وهمچنین آمپول یک ماهه (سیکلوفم) و سه ماهه مدروکسی پروژسترون ، کاندوم و دستگاه  IUD می باشد.

تامین مکملهای غذایی جهت زنان باردار مثل قرص فولیک اسید، فروس سولفات، مولتی ویتامین، کپسول مولتی ویتامین مینرال که طبق زمانبندی  بایستی مصرف شود.

نظارت بر اجرای آموزش به مادران اطفال زیر2 سا ل درخصوص مصرف قطره فروس سولفات از6 ماهه تا 2سالگی و مصرف قطره های مولتی ویتامین و ویتامین  A+Dاز 15 روز پس از تولد تا 2 سالگی طبق دستورالعمل پزشک.

 

2) فراهم نمودن داروهای شاخه درمانی:

درحال حاضر با توجه به واگذاری داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی شهرستان به بخش خصوصی، نظارت و کنترل چگونگی خدمات دهی این بخش بعهده امور دارویی می باشد .

این واحد ضمن هماهنگی با واحد پیشگیری موظف به تدوین درخواست داروهای سل، هپاتیت، ایدز، مالاریا وسالک بوده که در حال حاضر بطور رایگان در اختیار انبار دارویی مرکز بهداشت شهرستان قرار می گیرد.

ازعمده وظایف این واحد نظارت بر امور داروخانه های سطح شهرستان( اعم از دولتی وخصوصی ) و داروخانه های وابسته به نهادها و وزارتخانه های مرتبط و ارسال فرم گزارش بازدید به دانشگاه علوم پزشکی می باشد.


چارت سازمانی امور دارویی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >