بازنشستگان


شرح وظایف بازنشستگان

اجرای قوانین و مقررات جاری و حاکم در خصوص کارکنان

تلاش در جهت اجرای صحیح وسریع قوانین و مقررات در مورد بازنشستگان ، از کار افتادگان و وراث

انجام مکاتبات لازم در مورد بازنشستگان

انجام کارهای ارجاعی در چهارچوب قوانین و مقررات

ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای تابعه و اجرای برنامه های آموزشی مکاتبه ای و حضوری در محل

بررسی سوابق خدمتی پرسنلی اعم از احکام و سایر وضعیت استخدامی و صدور ابلاغ بازنشستگی و بررسی فرم تغییرات دو سال آخر

انجام ارزیابی واحدها

ایجاد هماهنگی با مدیریت بازنشستگی استان در برقراری و تائید احکام بازنشستگی

انجام مراحل استرداد و انتقال کسور بازنشستگی و مراحل بازخرید بر اساس مفاد بخشنامه


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >